Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Hàng lấy từ ghe nhà,bảo đảm sạch,ngon,rẻ từ Phú Quốc giá cao hơn tầm 10k-20k so với ngoài đó do mình mới buôn bán.Nên không thể so sánh giá với hàng giá rẻ ngoài chợ được ạ. Tiền nào của đó,đã ăn hải sản thì nên ăn chất lượng mới xứng đáng đồng tiền bát gạo.

Tìm kiếm nhiều:

Facebook